Laddar inlägg…
 • INNAN RIDÅN FALLER, Vandalorum

  Utställningstext av Mats Söderlund, författare och poet. (English version below) Natt. De militära förbanden rycker fram över den skånska sandheden och lysgranaterna kreverar mot himlen, kastar ett skarpt, vitt sken över det sönderbombade landskapet. Caroline Mårtensson tar skydd tillsammans med soldaterna under övningen.  Kriget i Ukraina pågår för fullt, omvärlden rustar upp. Aktiviteten på Revingehed…

 • Vilande mängd/Dormant Quantity

  Text: Rebecka Katz Thor  (English version below) I Caroline Mårtenssons konstnärskap står naturen i fokus. Naturen som obönhörlig kontext, som grunden för mänskligt liv, som kraft och villkor. Naturen som vi försöker kontrollera, förstör och exploaterar. Sådana spänningar märks i de undersökningar som ligger till grund för Mårtenssons verk. Hon lyfter fram aspekter av ”ekologisk läskunnighet”, förmågan att se och förstå det…

 • Extinction of Experience

  Text: skriven och uppläst av Ingemar Jönsson, ekolog. Del av det publika programmet Vandring över deponi och vall, situationsbunden vandring, Man and Biosphere – prekära situationer, 2018. Extinction of Experience Kristianstad ligger mitt i ett rike av vatten och våtmarker. Med en biologisk mångfald som få platser i Sverige kan mäta sig med. Och med…

 • Man and biosphere – Prekära situationer

  Text: Linda Fagerström

  Efter en rekordvarm sommar är hösten här med storm och ösregn. I Sydeuropa dog bara under oktober 69 människor i väderrelaterade olyckor. Från Venedig rapporteras om att folk vadande tar sig fram längs gränderna i knähögt vatten, medan vi i södra Sverige fortfarande går barhuvade med uppknäppt jacka, trots att vi är en vecka in i november. Ur led är vädret, som bekant. Också i konstvärlden har klimatförändringarna under det senast decenniet allt starkare gjort sig påminda…

 • Jorden vi ärvde

  Text: Tomas Bannerhed

  Att stå i en nylövad bokskog i södra Småland i början av maj och låta sig bedåras av taltrastens musikaliska fantasier, lyssna till gärdsmygens klingande drillar och grönsångarens silverklara ringande, stå där och plötsligt få höra årets första gök ropa i fjärran medan solljuset silar ner genom de ännu alldeles spädgröna trädkronorna, att sedan gå fram till det svagt risslande diket och förtjusas av kabbelekornas liljegula blommor, sätta sig på huk en stund hos dem och försöka förstå hur något så fulländat har kunnat uppstå ur intet – att då ens nudda vid tanken på att allt detta en gång ska försvinna, det går liksom knappt…

 • Efterklang

  Text: Bengt Olof Johansson

  I verket Efterklang har Caroline Mårtensson skapat en möjlighet för oss som betraktare att komma närmre det som ligger bakom de senaste decenniernas svarta rubriker kring den miljöförstöring glasbruken orsakat. Vad betyder egentligen för mycket bly, arsenik och kadmium? Hur ska vi kunna förstå betydelsen av mätvärden?…

 • Reverberation

  Text: Bengt Olof Johansson

  The environmental pollution created by the glassworks has made disconcerting headlines in the press. Caroline Mårtensson’s work Reverberation opens a possibility for us as spectators to confront the issue in more detail. What are the real consequences of too much lead, arsenic and cadmium in the ground? How are we to interpret measurements and thresholds?…

 • SKOTT OCH KRONA

  Text: Carolina Söderholm

  Här möter gångna seklers inventeringslistor och loggböcker en vidare och mångbottnad berättelse om människan och landskapet. Medan atlasceder, kaukasisk vingnöt, vit mullbär och kinesisk sekvoja växte i slottsparken, kom industrialiseringen till bygden med järnväg och sockerbruk. Mot den engelska parkens pittoreska landskapsideal – format för blickens tjusning – ställdes en effektiv exploatering av vidsträckt åkermark…

 • Naturum på Göteborgs konsthall

  Text: Birgitta Rubin

  Storslaget rum mellan liv och död.
  Det både växer och vissnar i utställningen Naturum på Göteborgs konsthall. Birgitta Rubin ser hoppfull konst i skärningspunkten mellan romantik och upplysning.

 • Strandängarna är full av ammunition

  Text: Birgitta Rubin

  ”En arkeologisk konstvandring” Havängsvandring, arrangerad av Havängs museiförening på Österlen, där Caroline Mårtensson var ciceron tillsammans med marinarkeologen Björn Nilsson.