STINKPADDORNA, KATTUGGLAN OCH VI / THE STINK TOADS, THE BROWN OWL AND US

Stinkpaddorna, kattugglan och vi – att bygga utifrån en plats

I den halländska byn Steninge har formgivaren Patrik Bengtsson och konstnären Caroline Mårtensson tillsammans skapat ett naturhus i hampakalk som både utgör parets bostad och är en plattform för kunskapsdelning. 

Huset har agerat ”testsite” för regenerativt byggande och har genom konst, arkitektur och deltagarbaserade arrangemang blivit en plats för experiment, kunskap och förändring. Som metod har Steninges historia och förutsättningar omsorgsfullt studerats för att värna om platsens ekosystem, kulturlandskap och de lokala bygg- och materialtraditionerna. I grunden vilar en önskan om att bygga, bo och leva i samklang med omgivande natur. Kanske ryms lösningarna för de stora utmaningarna vi står inför i den lilla skalan?

Utställningen presenterar process och erfarenheter varvat med byggteknik och konstnärliga verk. I en brevväxling mellan paret och arkitekten Lars Fridén växer ett poetiskt samtal fram om ideologi, identitet och plats.

Utställningen är en samproduktion mellan Caroline Mårtensson/Patrik Bengtsson, Form/Design Center och Rian designmuseum. Med stöd av ARQ


The Stink Toads, the Brown Owl and Us

In the small village of Steninge, designer Patrik Bengtsson and artist Caroline Mårtensson have created a “nature house” (a house in a greenhouse) in hemp lime which is both the couple’s home and a platform for sharing knowledge.

The house has acted as a ”test site” for regenerative construction and a place for experimentation, knowledge and change through art, architecture and participant-based arrangements. As a method, Steninge’s history and preconditions have been carefully studied in order to safeguard the ecosystem, cultural landscape and the local building and material traditions. At its core lies a desire to build and live in harmony with the surrounding nature. Maybe the solutions for our global challenges are to be found on a small scale?

The exhibition presents process and experiences layered with construction techniques and art. In a correspondence between the couple and the architect Lars Fridén, a poetic dialogue takes place about ideology, identity and place.

Here you can read the correspondence

The exhibition is a co-production between Caroline Mårtensson/Patrik Bengtsson, Form/Design Center and Rian design museum. With support from ARQ.