MINNETS HORISONT / THE HORIZON OF MEMORY

Vilande mängd/Dormant Quantity

Installation till utställningen Vilande mängd, Lunds Konsthall 2020-21. Curator Hans Carlsson.

Intervju Lunds Konsthall

Katalogtext av Rebecka Katz Thor: Minnets horisont

Berättelsen om Backafloden bygger på en artikel för tidningen Vatten 2017 författad av Caroline Hallin, forskare vid Teknisk Vattenresurslära vid LTH. Inläsning, Madeleine Tunbjer, konstnär, 2020. 


Installation for the exhibition Dormant Quantity, Lunds Konsthall 2020-21. Curator Hans Carlsson.

Interview Lunds Konsthall

Text for the catalog by Rebecka Katz Thor: The Horizon of Memory

The story of Backafloden is based on an article for the magazine Vatten 2017, written by Caroline Hallin, researcher at Teknisk Vattenresurslära at LTH. Reading by Madeleine Tunbjer, artist, 2020.