CAROLINE MÅRTENSSON
_____________________________________________________________________________________

WORKS

BIBLIOGRAPHY

CONTACT

NEWS

COMMISSION/COOPERATION

Transition, en blomstertipp bestående av överflödig eller felaktig produktion, ett överskott som beror på att produktionen eller försäljningen inte gått som förväntat. Växterna är det faktiska svinnet från producenter och av samma karaktär som växterna i föregående verk. Utförd på Göteborgs Konsthall, Örebro Konsthall, Växjö konsthall, Skånes konstförening och på La Casa Encendida i Madrid, 2012-2014.
Ovan t.v. från utställningen Naturum på Göteborgs Konsthall, 2014 (3m hög och 20 m i omkrets). Ovan t.h., Skånes Konstförening 2012 (2m hög och 10m i omkrets).

/

The work consists of Begonias, potted plants of throw away quality. It´s built of the factual waste from cultivators of ornamental flowers.

Pictures:
Above, Transition (to the left from the exhibition Naturum at Göteborgs Konsthall 2014 and to the right, from an exhibition at Skånes Konstförening, 2012). The size is about 2-3 m high and 10-20 m around.

 


To the left, Fattigkärr.


 

Illuminated, stillbild från video. Spårljusövning på Ravlunda skjutfält, 2012. /

To the left, filmstill from the video Illuminated, shooting practice of tracer at Ravlunda artellery range. The video shows an exercise-section, 2012.

 

 

 

In Special Circumstances

Projektet med samlingsnamnet In Special Circumstances behandlar
naturens tillstånd på de militära övningsfälten Revingehed och Ravlunda i
Skåne. Områden där växt- och djurliv och militär verksamhet, är varandras
förutsättningar och motsättningar på samma gång. Arbetet består av flera olika verk, här visas några.

Skottskadade träd från Ravlunda skjutfält och en inventering över vad som kan ha påverkat eller dragit nytta av träden, insekter och förbrukad ammunition. /

The project called In Special Circumstances deals with the state of the nature at the military training fields in southern Sweden. A place where the wildlife and the military presence are each other’s prerequisites and opposites.

Four burned pine trees, bearing witness of the gunfights that have taken place at the Ravlunda field. What is left from ammunition and holes from shells and shootings have left irreversible traces on the logs. The installation also includes an inventory of the objects – used material – and insects that were found in the immediate surroundings of the trees.

Pictures from the exhibition Shifting Natures, Ystad Konstmuseum, 2014. Paintings by Gerhard Nordström.

"Med utställningen In Special Circumstances (part one) fortsätter Caroline Mårtensson sitt undersökande av människans förhållningssätt till naturen. Hon har tidigare behandlat den industriella naturen, producerad för att tillfredsställa våra konsumtionsbehov. Nu riktar hon istället uppmärksamheten på Ravlunda och Revingehed; två områden som både förkroppsligar och raserar sinnebilden av det svenska landskapet, så som det skrivits in i historien och i det kollektiva medvetandet som den goda, friska naturen. Områden där växt- och djurliv och militära verksamhet, i praktik och teori, är varandras förutsättningar och motsättningar på samma gång".


"In her exhibition In Special Circumstances (part one) Caroline Mårtensson continues her investigation of our relationship to nature. While previously having focused on industrial nature, produced to satisfy our consumption needs, this time she turns our attention to Ravlunda and Revingehed: two areas that both embodies and abolishes the emblematic Swedish landscape as it has been historicised and what is seen as the good, healthy nature in our collective consciousness. Here, the nature and wildlife and the military presence are, in theory and practice, at the same time each other’s prerequisites and opposites".

Se fullständig katalog och text skriven av Anna Johansson här. / View catalogue and text by Anna Johansson.

 

 

Nedan/Below, Ground Control

"Ground Control dramatiserar känslan av uppgivenhet över en kollapsad relation till naturen genom att iscensätta produktionen av blommor som en Sisyfosbörda.
I Ground Control har det löpande bandet inget egentligt slut och rubbar med mekaniskt tempo på naturromantiska föreställningar om originalitet, naturlighet, hantverksmässighet och kvalitet." (ur katalogtext av Joakim Borda, se under Bibliography.)/

"In Ground Control the production line is perpetual and, in its mechanical pace, shakes ideas of originality, quality and what constitutes natural or crafted" (read text by Joakim Borda at Bibliography).

transportband, kanalplast, begonior, 270*190*260cm, 2009

The Voyage, video 7:30 min

I videon syns en ensam växt cirkulera på transportband i ett för övrigt tomt växthus. I den industriella växtproduktion är utbudet ofta nischat och produktionen storskalig för att nå lönsamhet. Verksamheten där videon är upptagen är nyligen nedlagd. 2014 /

The video shows a solitary plant circulating on a conveyor belt in an empty greenhouse. In the industrial plant production the offer is often specialized, large-scale production to achieve profitability. 2014

 

Sediment

Dukarna är fiberväv av samma karaktär som används i trädgårdsbranschen för att reglera växternas vattenuppsugningsförmåga. Färgen på de båda dukarna är växtavlagringar som tillkommit under växtproduktion. á 83*130cm, 2014. /

The canvases are fiber woven of the same character that is used in the horticultural industry to regulate the plants water absorption. The color of the canvases are natural sediment from the plantproduction. 2014

Flora, plantae ornativae

Verket är byggt av Ikeas hyll- och skåpsystem Ivar. I skåpets bakstycke finns tre kikhål genom vilka en kan se ett subjektivt arkiv för professionell odling.
Här delar besprutningsdagböcker från 60-talet utrymme med exempel från dagens biologiska bekämpning och de måttsatser för frukt som tillämpades innan Sveriges EU-tillträde.
Skåpets dörrar och gavlar är dekorerade med schablontryck av vår tids vanligaste och hårdast drivna prydnadsväxter. Verket refererar till Josef Frank och Estrid Ericsons skåp Flora, ett mahognyskåp klätt med växtplanscher från Linnés Hammarby. 2014 /

The piece is built by Ikea shelving and cabinets system Ivar. In the back of the cabinet there are three peepholes through which one can see a subjective archive for professional cultivating. The cabinet is decorated with screen printed ornamental flowers. The work refers to Josef Frank and Estrid Ericson's cabinet Flora. 2014

 

Below to the left, parts from the archive.

Fattigkärr grundar sig i det klassiska herbariet där man samlar in och katalogiserar växter för kartläggning och forskning. Växterna pressas och fästes på särskilda herbarieark där också uppgifter om var man funnit växten noteras, dels beskrivet med ord, dels med olika typer av koordinater. Växterna i Fattigkärr är krukväxter av slit och släng kvalitet som har pressats och behandlas på samma sätt som till ett herbarium men platskoordinaterna och beskrivningen om insamlingsplatsen är utbytta mot uppgifter om växtens resa från odlare till konsument och med koordinater för dessa. /

Administration intends to reflect the production of potted plants in relation to our often romanticized relation to cultivation. Fattigkärr is based in the classical herbarium to gathering and list the plants to mapping and research. The plants in Fattigkärr are potted plants of throwaway quality, rather cheap and difficult to get to survive for a long time. The plants are pressed and treated in the same way as in a herbarium, but the location coordinates and description of collection location is exchanged for information about the plant's journey from grower to consumer and with the coordinates of these.

20 st herbarieark monterade mellan växthusglas á 35*55cm, 2011.

Transition II presenterar en enkätudersökning som speglar skånska prydnadsväxtodlares villkor och situation samt dokumentära fotografier och objekt utifrån denna verksamhet. Här får odlarna återge branschens situation genom att besvara ett antal frågor. Skälen till den geografiska avgränsningen beror på att ungefär hälften av den svenska växthusodlade ytan finns i Skåne. 2012 /

Transition II presents a questionnaire that reflects the situation of Scanian ornamental plant growers, 2012.

Begoniaceae

Den industriella metoden att driva upp krukväxter undergräver de symboliska associationer som är grundläggande för dess förekomst som konsumtionsvara. Begoniaceae, begoniaväxternas familj innehåller endast två släkten, Hillebrandia med en endemisk art på Hawaii, Hillebrandia sandwicensis och Begonia med världsvid utbredning med omkring 1400 arter. Porträttserien av Begonior består av de arter vi normalt finner i handeln. Skyltarna med namnangivelser är av det slag som återfinns i Botaniska trädgårdar. /

The photo installation illustrates how nature is an industrial product whose cultural and economic value match. Begonias are mass-produced in high tempo, to be distributed in vast amounts as cheap home decor. This is accomplished by a combination of fertilisers, greenhouses and running mill effectiveness. Such an industrial and unnatural method of producing potted plants unavoidably empty the symbolic connotations that make up their existence as consumer items, mainly ideas about homeliness, unique beauty and what is natural.
The portrait series of Begonias consists of the species we normally find in the trade. The signs below the photos can be found in botanical gardens.

Eight photos in frames in various sizes 45*56cm – 16*11cm, 2011.

Vanitas I-III

Fotografier utifrån växthusmiljön. Vanitasmotivet handlar mindre om att påminna om döden än att peka på förgänglighetens centrala roll i samtida konsumtionskultur. /

Photographs from the greenhouse environment. The vanitas motif is less about reminding of death, than pointing to the pivotal role of deterioration in contemporary consumer culture.

lambdaprints 100*74cm, 2009

 

 

 

 

CONTACT

BIOGRAPHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text from the exhibition folder, written by Bengt-Olof Johansson, Kalmar Konstmuseum:

Reverberation

The environmental pollution created by the glassworks has made disconcerting headlines in the press. Caroline Mårtensson's work Reverberation opens a possibility for us as spectators to confront the issue in more detail. What are the real consequences of too much lead, arsenic and cadmium in the ground? How are we to interpret measurements and thresholds? We now have to live with the consequences that were unknown in the past, or ignored for economic reasons by the owners of the production. This is what Reverberation suggests. The structures of repression and ignorance are exactly the same as in the case of so many other contemporary large and small problems. How are we to understand our own best as biological and social beings, and be able to act according to it? Mårtensson uses careful studies of what is known today about the pollution connected to the glass industry and the available plans for cleaning it up to construct her work. She has visited glassworks areas, spoken to those who live and work there, and consulted experts. Two specimens of a number of plants have been collected from ten of the most polluted glasswork areas. These ten places are the most contaminated in all of Sweden. One of the two specimens has been handed in to analysis, and the other has been sealed in different glass containers and lowered into the ground. The recorded levels of lead, arsenic and cadmium in the plant have subsequently been engraved on the surfaces of the outside of the glass containers. Some of the levels are extremely high, others not. The point is that we can relate to, and feel for, the dried plants. Drawing pins on photos of the glassworks make it possible to see where exactly these plants have stood, in what landscape they unknowingly have been poisoned. The simplicity and beauty of this arrangement make the connection brutal. The artist creates a visual form for what we knew but maybe never understood. The difference between art work and a report from a County Administrative Board is enormous. Caroline Mårtensson's work shows with precision why we need both. //

 

 

 

 

 

MOVING MASS

Glass is never still - it is mass in movement.
Moving Mass explores glass as a concept, commodity, and as part of history and the process of production: an interplay of industry and humans as the foundation for the construction of a society and sense of community.
In Moving Mass, six Swedish artists have explored the "Kingdom of Crystal”. They take as their cue the local and global transformations of society. What has been the role of glass in the Kingdom of Crystal? And how is it to live there after most of the production has been moved abroad? Has the contribution to the glass industry’s success by immigrant labourers been overlooked? How are the losses and changes in terms of work, identity and community dealt with and portrayed? The project is a longer process encompassing various activities.

The artist Ingela Johansson initiated this project, and invited the artists Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg. In dialogue with the place and the people who were there, and still remain, the artists analyze and portray the changes in Swedish glass production as an example of the wider transformation in society.

The various works will act as catalysts for a series of talks, workshops and exhibitions. In December 2015 the project was exhibited at Kalmar Museum of Art and in February 2016, the museum together with Lisa Rosendahl, curator, organized an international conference on the theme. In September 2016 the project will continue at The Glass Factory in Boda and during autum 2016 a publication will be produced.


Reverberation
/ Efterklang

In this project I have raised the issue of the decontamination problems in the Kingdom of Crystal. 10 of the 22 most contaminated places in Sweden are glassworks areas in Småland. I have been driving around to the most
contaminated locations to collect plants which I then submitted for analysis.
By letting the plants testify about the situation I want to communicate the problem of contamination, and thus concretize the difficulties that the region and its population are facing.

Exempel från verket The Beauty of the Landscape, 9 st foto- och textmontage, 2012. Citat hämtade från enkätundersökning gjord bland boende på Revingehed pansarövningsfält och vid Ravlunda skjutfält angående deras relation till den militära verksamheten, förutsättningarna för den specifika naturen och skälen till att bosätta sig här. Dokumentära fotografier från fälten, 2012. /

Example frpm the work The Beauty of the Landscape. The residents of Ravlunda and Revingehed shooting fields were asked to fill in an enquiry regarding their relationship to the areas. Using a postcard format, photographs of various locations are presented together with excerpts from the answers, as ”greetings from the field”, 2012.

 

 

Above, The Botanical Garden, photos, 45*30cm, 2011.

Verk utförda före 2009, klicka här / To see works before 2009, please click here.