CAROLINE MÅRTENSSON
_____________________________________________________________________________________

WORKS

BIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

CONTACT

NEWS

Eilean Donan Castle I & II

Jakttorn byggda i skala 1:4. /

Towers that´s used for hunting and here made in scale 1:4.

björk, ca 100cm/120cm, 2007

COMMISSION/COOPERATION

Bättre en fågel i handen än tio i skogen / A Bird in the Hand is Worth Two in the Bush

Trofésköldar /

Trophy shields

2007

Barbour

Uppstoppade rävar klädda i tyg av Barbourkaraktär. /

Foxes dressed in textile resembling the Barbour characteristics.

2009

Canis lupus familiaris

En jaktinspirerad interiör där storviltsfällen är utbytt mot en fäll av en Golden retriever. /

An interior inspired by hunting where the big game skin rug is replaced with a rug made from a Golden retriever.

2007

Visslingar och rop / Cries and Whistlings

Verket består av en byggnadsställning med en ljudinstallation från vilken besökarna får visslingar och rop efter sig. /

The piece consists of a sound installation of shouts and whistlings that address the audience from the top of a scaffold.

Besökarna / The Visitors, group show, Västra hamnen, Malmö 2006.

Sanitär / Sanitary

Sanitär utgörs av ett utedass och en projektion. Utedasset är byggt och patinerat som om det vore direkt inflyttat från skogen. Projektionen som skulle kunna vara en vy sedd från dasset, visar en skogssjö under gryningstid. 2005 /

Sanitary consists partially of a projection, showing a lake in the forest at dawn. It could be a view seen from the privy, which is the other part of the installation. The privy looks like it was just moved from the woods. 2005

 

Mumifierat / Mummified

Mumifierat består av möbler och föremål inkapslade och insydda i vit lakansväv. Tingen fungerar som minnesbärare och genom att mumifiera dem både döljer och bevarar jag tingen med sina berättelser. 2005 /

Mummified consists of furniture and objects in a close-fitting covering of sheeting. Objects recall memories, and by mummifying them I both hide and save them. 2005

 

Dagens eko kvart i fem / The Daily Radio News at a Quarter to Five

View catalogue, Varbergs konsthall 2012.

Dagens eko kvart i fem är ett nytillverkat köksskåp byggt i folkhemsanda och fyllt med av mig bakade syltkakor. När man närmar sig verket känner man en söt doft från kakorna. Skåpet med sitt innehåll fungerar som en symbol för vardagstristess och samhällsmönster, det vi utför pliktskyldigt och det som förväntas av oss. Hur allting bör göras i lagom mått och hur det blir ett mönster att dölja sig bakom. Genom att upprätthålla ett sken av ordning kan vi undangömma mindre passande beteenden och känslor. 2004 /


The Daily Radio News at a Quarter to Five is a new built cupboard which serves as a distinct symbol for the Swedish welfare state and the chores of everyday life. The cupboard is filled with "Wiener biscuits" the smell of which the visitors can feel when entering the room. The dreariness of everyday life, the pattern of society, the things we do out of duty and obligation and that which is expected of us. How everything should be done in moderation, and how that becomes a pattern. A surface to hide behind. 2004

 

Objekt restaurerade med glas / Objects Restored with Glass

Objekten är saker som under lång tid stått undangömda, ting som gått i kras men inte kunnat slängas bort på grund av berättelserna de bär på. De bortslagna delarna är ersatta med glas. 2004 /

The objects are things that have been standing in the cabinets for a long time, things that are broken but could not be thrown away because of their sentimental value. The broken parts are replaced with glass. 2004

 

Dansk Velour / Danish Velour

Uppstoppade djur, insydda i dansk velour, ett material förknippat med barnkläder och leksaker. /

Stuffed animals, draped i Danish velour, a material that´s often used for childrens clothes and toys.

2006