CAROLINE MÅRTENSSON
_____________________________________________________________________________________

WORKS

BIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

CONTACT

NEWS

COMMISSION/COOPERATION

Walk of Fame
ett gestaltningskoncept för ”Idrottens Walk of Fame”, Stadiontorget i Malmö 2009.
Beställare: Gatukontoret Malmö stad.

Tack till: Marc Rizell, Robert Cassland och Maiale Konstgjuteri, Sören Rosengrens Metall och Konstgjuteri, Bengt Schierman Fasadglas. (2009)

Idébild inför arbetet med Walk of Fame.
Informationstavla, Walk of Fame.
Del av Stadiontorget.
Minnesplatta i brons, Stadiontorget, Malmö.