UTSIKT vs INSIKT / VIEW vs. INSIGHT

Man and Biosphere - Precarious Situations

Broderade effekter av en stigande havsnivå vid Skånes kust. I södra Sverige har vi börjat känna av havsnivåhöjningen vid Skånes låglänta kuster eftersom landhöjningen efter den senaste inlandsisen här har avstannat. Idag rekommenderar länsstyrelsen kommunerna att inte tillåta ny bebyggelse inom områden som ligger under 3m i förhållande till nuvarande havsnivå. I verket omsätts Myndigheten för samhällsskydd- och beredskaps översvämningsmodelleringar över hur en 3m havsnivåhöjning, det som länge setts som värsta scenario men som troligtvis behöver revideras uppåt, kommer att påverka några tätbebyggda kustområden: Malmö, Falsterbo, Kullahalvön och Kristianstad. 90 procent av världens alla storstäder ligger nära kusten eller i sårbara deltan. 

I högtalare jämte hörs Caroline Hallins (teknisk Vattenresurslära LTH ) berättelse om Backafloden 1872, en av Östersjöområdets största naturkatastrofer genom tiderna, som för allmänheten fallit i glömska. Berättelsen ingick också i vandringen över deponi och vall (se Vandring som metod)


Embroidered effects of a rising sea level on the coast of Skåne. Transformed models from MSB – Swedish Civil Contingencies Agency shows how a 3 m sea level rise will affect some densely populated coastal areas like: Malmö, Falsterbo, Kullahalvön and Kristianstad. What has long been considered the worst scenario is likely to be revised upwards.