MAN AND BIOSPHERE – PREKÄRA SITUATIONER / PRECARIOUS SITUATIONS

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

Man and biosphere – prekära situationer, var ett platsspecifikt och tvärvetenskapligt projekt som rörde sig mellan den konstnärliga praktiken och den akademiska forskningen. Genom det platsspecifika arbetet ville vi lyfta fram och diskutera de komplexa utmaningar vi står inför i förhållande till klimatförändring och samhällsomställning utifrån platsen Kristianstad och Vattenriket, delvis beläget under havsnivå. Projektet var ett konstnärsdrivet initiativ av Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstads konsthall och utvecklades tillsammans med konstnärerna Malin Lobell, Nilsmagnus Sköld, Terje Östling, och statsvetaren Johannes Stripple; och i dialog med Biosfärenheten och Naturum Vattenriket i Kristianstad. Projektet påbörjades våren 2017 och dess publika del startade under Kristianstads kulturnatt 18 maj 2018, fortgick under sommaren och rundades av med en uppsamlande utställning på Kristianstads Konsthall 13 oktober 2018 – 20 januari 2019. Målsättningen var att genom den lokala förankringen göra göra klimatfrågan nära och personlig, istället för fjärran och abstrakt.

Om projektet:

Kristianstad Konsthall

SMHI, Konst skapar forum för samtal om klimatförändringar och anpassning, fördjupning


What happens when spring falls silent, the water rises and the earth sinks?

Man and Biosphere – Precarious Situations, was a site-specific interdisciplinary collaboration between artistic practice and academic research. The project aimed to highlight and discuss the complex climate changes from a local context: Kristianstad and Vattenriket, which are partly located below sea level. The project was created as an artistic initiative by Caroline Mårtensson in collaboration with Kristianstad konsthall, the artists Malin Lobell, Nilsmagnus Sköld, Terje Östling and the political scientist Johannes Stripple as well as in dialogue with the Biosphere Unit and the Naturum Vattenriket in Kristianstad. The project started in the spring of 2017 and its public part began during the Cultural Night of Kristianstad on the 18th of May 2018. It continued in the summer and ended with an exhibition in Kristianstad Konsthall, which took place from October 13 to January 20, 2019. The aim was to present the climate issue in a local context close and personal rather than distant and abstract.