TRÄDAN


Man and Biosphere - Precarious Situations

”Jorden är ej skapad av människohänder – men människohänder har slagit under sig jorden. Och dock låter jorden sig ej ägas. Om den missbrukas, lider den och upphör att ge.” 


1940 utkom Elisabeth Tamm och Elin Wägner med sin gemensamt författade bok Fred med jorden där de drar upp riktlinjer för hur vi bör gå tillväga vid brukandet av jorden. Mycket i skriften är, trots tidsspannet fram till våra dagar, väldigt aktuellt och stämmer väl överens med samtida forskning kring ett hållbart jordbruk.

Akvarellskiss av ”Trädan”, en matta föreställande jord som ligger i träda, av Maja Fjæstad, Rackstadgruppen; bokuppslag: ”Kvinnor på gränsen till genombrott” av Ulrika Knutsson, 2004; ”Fred med Jorden” av Elisabeth Tamm och Elin Wägner, tillsammans med textutdrag i form av citat. Sammanställt i samarbete med Malin Lobell till utställningen Man and biosphere – prekära situationer.


”The earth is not made by human hands – but human hands have subjugated the earth. Yet the earth does not let itself be owned. If it is abused, it suffers and ceases to give.”

In 1940 Elisabeth Tamm and Elin Wägner published their jointly written book Fred med Jorden. In this book, they draw up guidelines for how we should proceed in the cultivation of the land. Much of the writing is very up to date, despite the time span, and is consistent with contemporary research on sustainable agriculture. The sketch of Trädan, a carpet that represents fallow earth, was ordered by Elisabeth Tamm to Fogelstad and made by Maja Fjæstad from the Rackstad group.