EFTERKLANG / REVERBERATION

Kulturparken Småland

Verket Efterklang kilas här in i Kulturparkens Smålands finaste glassamlingar, tillsammans med vykort som beskriver vart växterna är insamlade. Vykorten kan skickas som en hälsning till vänner inom och utanför glasriket, men också för att påminna politiker och myndigheter om Glasrikets problematik med föroreningar av mark. Saneringsprocessen kommer att ta lång tid och är mycket kostnadskrävande. Vykorten i utställningen hjälper besökarna att finna de tio karafferna bland de övriga glasobjekten. Läs mer om Efterklang och samarbetsprojektet Massa i rörelse längre ner.

Nya Småland och Efterklang, intervju med Gunnar Bolin, P1:

Nya Småland vill få konsten att berika hela landskapet


Detached from the Moving mass-project, the work is wedged in Kulturparken Småland’s finest glass collection together with postcards which describe where the plants are collected. More about Moving Mass and Reverberation below.