LEVANDE FOSSIL

Man and Biosphere - Precarious Situations

Kristianstads Vattenrike, Sverige
Nirox Foundation Sculpture Park, Gauteng province, grassland area, South Africa


Två platser med olika naturgeografiska förutsättningar har i förtid tilldelats ”in memoriams” i form av levande fossil. Karaktäristiska arter från respektive plats och hotade av ett förändrat klimat är graverade på stenar i omgivningen. Det finns tre olika utkomster för arter vid en klimatförändring: de kan anpassa sig, förflytta sig eller dö ut. Dokumentation visar ett par av de stenar som ligger placerade längs skyddsvallar och vandringsleder i Kristianstad Vattenrike.


The four stones with engraved ”fossils” in Kristianstad are located next to protective walls and hiking trails. The work are related to the interdisciplinary project Man and Biosphere – Precarious Situations and is an extension of its public program with situation-specific hikes. 

See more