LEVANDE FOSSIL

Man and Biosphere - Precarious Situations

Kristianstads Vattenrike, Sverige
Nirox Foundation Sculpture Park, Gauteng province, grassland area, South Africa


Två platser med olika naturgeografiska förutsättningar tilldelas förhands in memoriam i form av levande fossil. Karaktäristiska arter från respektive plats graverade på stenar i omgivningen, speglar de båda platsernas problematik i förhållande till ett förändrat klimat. Det finns tre olika utkomster för arter vid en klimatförändring: de kan anpassa sig, förflytta sig eller dö ut. Dokumentation visar Kristianstaddelen och stenarna här är placerade utmed skyddsvallar och vandringsleder.


The four ”fossils” in Kristianstad are located next to protective walls and hiking trails. The work are related to the interdisciplinary project Man and Biosphere – Precarious Situations and is an extension of its public program with situation-specific hikes. 

See more