CAROLINE MÅRTENSSON
_____________________________________________________________________________________

WORKS

BIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

CONTACT

NEWS

COMMISSION/COOPERATION

 


Man and biosphere – prekära situationer, är ett platsspecifikt tvärvetenskapligt samarbete med ambition att kommunicera och problematisera en del av den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna utifrån ett lokalt exempel, Kristianstad, delvis beläget under havsnivå. Under sommaren 2018 presenteras projektet genom olika evenemang enligt program. Från 13 oktober går det att ta del av projektet sammanställt i en utställning på Kristianstads Konsthall.

Program:

18 maj Kulturnatt

20.30-21.30 Presentation av projektet och konsert med Gaby and the Guns, Tyst vår.
Konserten sker i samverkan med konstnär Nilsmagnus Sköld.

22.30-24 Sunshine Socialist Cinema och konstnärerna Kalle Brolin and Kristina Müntzing visar konstfilm ur klimatperspektiv med sin solcellsdrivna utomhusbiograf

Plats: Regionmuseet Kristianstads innergård, Stora torg.

 

Att planera för framtiden - från Karl Xll ekskog på Visingsö till invallningen av Kristianstad.
Genom vandringen och dess olika nedslag diskuteras problematiken för Kristianstad men också det antropocena perspektivet och människans svårigheter se bortom vår idévärld. Turerna består av mikroföreläsningar och presentationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Vandringarna är koordinerade och leds av konstnärerna Malin Lobell och Caroline Mårtensson och dokumenteras till utställningen på Kristianstads konsthall utifrån koncept av konstnären Terje Östling.

17 juni – Vandring över deponi och vall

Madeleine Tunbjer, konstnär och Ingemar Jönsson, ekolog kring betydelsen av att uppleva biologisk mångfald och att närma sig ett icke-antropocentriskt perspektiv.
Maria Greger, docent i växtfysiolog i dialog med konstnärerna Malin Lobell och Caroline Mårtensson om fytoremediering.
Caroline Fredriksson, teknisk vattenresurslära LTH. Historiska stormar möter framtidsscenarion – om Backafloden 1872, en av Östersjöområdets största naturkatastrofer som för allmänheten fallit i glömska.
Håkan Wallander, professor i markbiologi, om jordbildning – grunden för vår tillvaro. Avslutande fika, ett koncept av konstnären Nilsmagnus Sköld.

Tid: 13.00 - ca 15.00 Kostnad: 50kr
Mötesplats: parkeringen vid bron till Naturum, längd ca 5km.
Föranmälan krävs och är bindande pga begränsat antal platser och görs till Regionsmuseet Kristianstad senast 10/6.


12 augusti – Utflykt till havet – Vattnet stiger, jorden sjunker


Vi åker på utflykt till Gropahålets naturreservat, tar del av dess historia och diskuterar framtiden. 1775 förändrades landskapet drastiskt här på grund av mänsklig påverkan. Idag ingår området i Sandlife, ett restaureringsprojekt för de sydsvenska sandmarkerna. Pål Axel Olsson, professor i växtekologi, om livsmiljöer kring Gropahålet. Jenny Berntsson, konstnär, performance/workshop Sandcity Round ll, en modell av Kristianstad byggs och spolas bort. Jens Evaldsson, konstnär och initiativtagare till Maretopia, leder ett samtal kring visioner om en flytande stadsbildning. Region Skåne - om att möta klimatförändringar
och en stigande havsnivå utmed kust och inland. Malin Lobell, konstnär, om flytande berg, resiliens, återväxt och möjligen, en värld utan oss.

Tid: 13.00-17.00 Kostnad 50kr Mötesplats: Buss avgår från Regionmuseet, Stora torg kl 13.00. Möjlighet finns att möta upp för ytterligare deltagare via parkeringen vid Gropahålet. Föranmälan krävs och görs till Regionmuseet senast 5/8.


19 september Modeller och Noveller – Ett samtal om klimatförändringens berättelser.

Man kan på olika sätt berätta om hur en klimatförändrad värld kommer att se ut och hur det är att leva i den. I samtalet ‘modeller och noveller’ låter vi två olika sorters berättelser mötas. Avancerade datormodeller kan på ett övergripande plan berätta om t.ex. växtlighet, djurliv, temperatur, nederbörd och torka på olika platser i världen. I romanens form kan dessa platser bli levande och genom fiktionens och fantasins kraft kan vi få uppleva och lära känna dessa platser och de människoöden som lever sina liv där. I samtalet belyser vi hur modeller och noveller berättar på olika sätt om en klimatförändrad värld och hur de kan berika varandra.
Samtal mellan Johannes Stripple, docent i stadsvetenskap, Alexandra Nikoleris doktorand i Miljö och Energisystem, Paul Miller, Universitetslektor i Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet.

Tid: 12.15-13.00 Plats: Naturum Vattenriket. Föreläsningen ingår som en del i Framtidsveckans program.

 

13 oktober 2018 - 20 januari 2019: Utställning Kristianstads Konsthall
Konstnärernas bidrag i projektet presenteras i utställningsform på Kristianstads konsthall. Mer information och program för utställningen kommer på konsthallens websida i september 2018.

 

Man and biosphere, prekära situationer är ett konstnärsdrivet initiativ av Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstad Konsthall, konstnärerna Nilsmagnus Sköld, Terje Östling, Malin Lobell och statsvetaren Johannes Strippled och i dialog med Biosfärenheten och Naturum Vattenriket. Projektet genomförs med stöd från stöd från Region Skåne och Sparbanksstiftelsen 1826.

 

Boka plats till vandringarna: Regionmuseet Kristianstad, tel 044-135245 eller vardar@regionmuseet.se Ange namn, epost samt mobilnummer.
Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande. Betalning sker i samband med anmälan BG 5935-2807 Ange text: 501704 Man & Biosphere

         

 

 

 

 

 

Man and biosphere, prekära situationer.