CAROLINE MÅRTENSSON
_____________________________________________________________________________________

WORKS

BIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

CONTACT

NEWS

COMMISSION/COOPERATION


labyrint, offentligt verk i området Ringsberg-Kristineberg, Växjö.
uppdragsgivare: Växjö Kommun, Nicolas Hansson. Invigt september 2016.
Caroline Mårtensson, konstnär i samarbete med Stefan Lagerqvist, trädgårdsmästare, anläggning och plantering; Andreas Flink Ebenista, replika av fängelsets rastgårds-staket; Markus Vallien, byggnation av Smålandsgärdsgård samt Botaniska trädgården i Lund.

Labyrintens formation är en översättning av Växjö f.d. cellfängelses rastgårds-system. Utanför rastgårdarna fanns en mur och på andra sidan denna mötte fängelsets odlingar folkskoleseminariets-, landeriets- och Hushållnings-sällskapets odlingar. Från 1800-talets första hälft fram till 1900-talets mitt var denna plats uppodlad. För att belysa platsens kontext har jag arbetat likt
en trädgårdsarkeolog genom att låta de historiska odlingarna och det omgivande landskapet speglas i labyrinten. Labyrinten är uppdelad i olika avdelningar, en del omges av en replika av det före detta cellfängelsets rastgårdsstaket, en annan är omringad av Smålandsgärdsgård och här innanför representeras det omgivande småländska landskapet med sin svårodlade och steniga mark, medan den mellersta delen omges av humlestörar som representerar det bryggeri som en gång även det låg i anslutning till denna plats. Innanför humlestörarna finns planteringar som för en dialog med folkskoleseminariets örtagård.
Utplacerat i labyrinten finnas det skyltar av det slag som ofta finns i botaniska trädgårdar. Skyltarna hänvisar till historiska händelser kopplade till platsen.
Plantering och installering gjordes sommaren 2015 och de växtväggar som skapar labyrintsystemet beräknas vara uppväxta om några år. Bilderna är tagna ett par månade efter plantering. Tanken är att verket successivt integreras i och med platsen. Kontrakt på skötsel av verket är upprättat och under det första året kommer jag att besiktiga för eventuella justeringar i skötselplan.


Se Växjö kommuns broschyr om verket här

         

Översikt labyrint, foto Anders Bergön.

 

 

 

 

Originalritning över Växjö cellfängelses rastgårdssystem som fått ge labyrinten
dess struktur.

Grubbs system

 

Del av fängelsets rastgårdssystem, troligen taget runt 1920. Foto från Anders Bergöns samling.

I samband med invigningen av Grubbs System utförde konstnärsgruppen Kultivator en performance, FEED BACK, där de delade ut kompostmask till besökarna. Läs mer om Kultivator här

Invigningstal av Karin Eliasson, trädgårdsmästare och konstnärlig ledare för trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs.

Växtinnehåll, labyrint.