CAROLINE MÅRTENSSON
_____________________________________________________________________________________

WORKS

BIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

CONTACT

NEWS

COMMISSION/COOPERATION


Bodadagen genomördes på initiativ av konstnärerna i projektet Massa i rörelse: Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg i dialog med The Glass Factory.
Övriga medverkande: Samhällsföreningen i Boda, Kosta musikkår, slöjdare och konstnär Markus Vallien, konstnär och trädgårdsmästare Malin Lobell, asylboendet i Boda, formgivaren Monica Backström, ansvarig för samlingar och dokumentation på The Glass Factory, Emma Karlsson, samt professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, Bodil Petersson.

Under vernissagehelgen på The Glass Factory den 3-4e september arrangerade Massa i rörelse en rad aktiviteter i Boda Glasbruk. Ambitionen var att samla människor som på olika sätt hade en relation till orten och att vi genom programmet skulle mötas och dela kunskaper om platsen och dess innehåll.

Nedan, utdrag ur programmet:

 

Bodadagen

Lördagen den 3e september

Expedition Boda 11.00-13.00

Expedition Boda är en vandring genom Boda samhälle med omnejd, där vi, genom sammanförandet av olika perspektiv på (och kunskaper om) Boda som plats, vill öppna för (nya) kunskapsutbyten. Genom att tillsammans fysiskt förflytta oss genom Bodas bebyggelse och omgivande natur, samt genom möten med människor som på olika sätt är engagerade i denna plats, får vi ta del av berättelser och kunskaper som speglar såväl historia och samtid som platsen som vi befinner oss på. Längs med vandringen visar och berättar Malin Lobell, konstnär och trädgårdsmästare, om användbara växter i vår närmiljö. Vi möter slöjdaren och konstnären Markus Vallien i ett praktiskt möte med naturen. Röster från samhällsföreningen ger oss ett historiskt perspektiv på platsen och nya Bodabor berättar om sin resa hit och relation till denna plats.
(arrangerat av Caroline Mårtensson)

En alldeles särdeles fotbollsmatch!

Kosta Musikkår kommer att börja spela ca 13.30 för att locka folk till Bodavallen och skapa feststämning. Klockan 14 invigs utställningen Massa i rörelse med glastrumpeter på Bodavallen och därefter följer en fotbollsmatch där alla kan vara med oavsett ålder eller fotbollsvana, ju fler desto roligare! Det kommer att serveras saft och popcorn. De som inte vill medverka på planen är hjärtligt välkomna som publik och påhejare.
(arrangerat av Eva Arnqvist)

Makalös Hyttsill! The Glass Factory 16.30

Mat från Mellanöstern serveras från kolgrillen och i glasshyttans värme.
I samarbete med samhällsföreningen och asylboendet.
(arrangerat av Åsa Jugnelius)

Söndagen den 4e september

Samtal i arkivet, The Glass Factory 14.00

Samtalet utgår från Bodas konstglassamling och frågeställningar kring hur form, smak, värde och historieskrivning förändras över tid och speglar sin samtid. Samtalet fokuserar även på framtid och kulturarv. Vari består arkivets dragningskraft, och på vilket sätt kan glasbruk och
glassamlingar i Småland bli en del av ett nytt kulturarv?
Samtalet leds av konstnären Malin Pettersson Öberg. Medverkar i samtalet gör formgivaren Monica Backström, Emma Karlsson, ansvarig för
samlingar och dokumentation i Boda, liksom Bodil Petersson, arkeolog vid Linnéuniversitetet. Samtalet genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet.

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Massa i rörelse - Bodadagen

Arrangemang i samband med öppningshelgen av Massa i rörelse på
The Glass Factory i Boda 3 september 2016.

Om Massa i rörelse:


Massa i rörelse
är ett konstnärligt undersökande arbete initierat av Ingela Johansson, uppväxt i Boda och med flera generationers glasarbetare i släkten. Under drygt två års tid har vi tillsammans undersökt och arbetat med platsen och begreppet Glasriket i Småland, som ett exempel på ett samhälle i förändring. Med projektet har vi utforskat glaset som idé, historia, vara och produktion: industrin och människors samspel som grund för ett samhällsbygge.
Med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen har vi undersökt platsen och frågor som: vilken betydelse har glaset haft och hur är det att leva i Glasriket när merparten av produktionen är förflyttad utomlands? Har arbetskraftsinvandringens bidrag till glasindustrins framgång osynliggjorts? Hur hanteras och gestaltas förlusten och förändringen av arbete, identitet och gemenskap?
Under perioden har olika lika nedslag gjorts på platser runt om i Småland, så som en utställning på Kalmar Konstmuseum, konferensen Att gestalta samhällsförändring - om konstnärens roll som kunskapsproducent och konstinstitutionen som plats för tvärdisciplinära samtal, utvecklad av curator Lisa Rosendahl, samt olika typer av samtal, möten, och workshops.

Utställningen på The Glass Factory i Boda innebar att Massa i rörelses undersökningar och verk integrerades i samlingen under perioden 3/9-16/10 2016.

Vandringshållpunkter:

1 Start, The Glass Factorys parkering, “återsamlingsskylten”.
2 Malin Lobell, konstnär/trädgårdsmästare: växternas olika funktioner.
3 Markus Vallien, slöjdare/konstnär: praktiskt möte med naturen.
4 Lennart Karlsson, Samhällsföreningen, om krossens betydelse.
5 Malin Lobell, fortsättning.
6 Passerar disponentvillan.
7 Röster från asylboendet, resan till Boda.
8 Samhällsföreningen, Rubens stuga samt Markus Vallien om vedspisen och
fotogenets betydelse.

Placering av labyrint.