CAROLINE MÅRTENSSON
_____________________________________________________________________________________

WORKS

BIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

Man and biosphere, prekära situationer är ett platsspecifikt tvärvetenskapligt samarbete mellan konst och forskning. Projektet vill lyfta fram och diskutera de komplexa klimatförändringar vi står inför utifrån platsen Kristianstad och Vattenriket, vilka delvis är belägna under havsnivå. Projektet är ett konstnärsdrivet initiativ av Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstads konsthall, konstnärerna Nilsmagnus Sköld, Terje Östling,
Malin Lobell och statsvetaren Johannes Stripple, Lunds universitet, och i dialog med Biosfärenheten och naturum Vattenriket i Kristianstad.
Projektet startade våren 2017 och dess publika uppstart sker under Kristianstads kulturnatt, fortgår under sommaren 2018 och presenteras i en utställning på Kristianstads konsthall i oktober 2018. Program: Man and biosphere, prekära situationer

Levande Fossil/Living Fossil
NIROX Foundation Sculpture Park, Gauteng Province, grassland area, South Africa (from 12 May 2018) vs Kristianstads Vattenrike, Sweden (from 13 October 2018).

Bodadagen, Massa i rörelse 2016.Program i samband med öppnandet av Massa i rörels på The Glass Factory 3eseptember 2016.

Grubbs system
växtlabyrint, offentligt verk i området Ringsberg-Kristineberg, Växjö.Uuppdragsgivare: Växjö Kommun, invigt hösten 2016.

Halmbiblioteket
samarbete med Annelie Nilsson,
Jordberga Gods, april 2015.

Walk of Fame
ett gestaltningskoncept för ”Idrottens Walk of Fame”, Stadiontorget i Malmö 2009.
Beställare: Gatukontoret Malmö stad.

 

CONTACT

NEWS

COMMISSION/COOPERATION